Czym się zajmujemy /sprawozdania z działalności.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PL w Limanowej prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Wypełnia tym samym cele i misje określone w Ustawie o Systemie Oświaty w zakresie sportu młodzieży szkolnej poprzez realizację poniższych zadań:

 1. Zapewnienie warunków czynnego, zorganizowanego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności fizycznej szerokiej grupie młodzieży.
 2. Zapewnia warunki do dalszego rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej prowadzi szkolenie w wybranych dyscyplinach sportowych.
 3. Podnoszenie poziomu szkolenia młodzieży
 4. Ściśle współpracuje ze strukturami MSZS w Krakowie i PSZS w Limanowej w celu tworzenia wspólnego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 5. Zapewnia w ramach godzin pozalekcyjnych dostęp do dodatkowej bazy sportowej (hala sportowa, boiska sportowe, stadion)
 6. Umożliwia młodzieży udział w tzw. zawodach masowych
 7. Organizuje szkolenia dla nauczycieli (kursy sędziowskie poszczególnych dyscyplin sportowych)
 8. Nawiązuje i utrzymuje stały kontakt z mediami: prasą i radiem (regulaminy, organizacja, przebieg, komunikaty z zawodów na szczeblu powiatu i rejonu)
 9. Współpracuje z ościennymi ośrodkami sportowymi, placówkami oświatowymi, klubami oraz jednostkami samorządowymi w powiecie w zakresie szkolnej kultury fizycznej.
 10. Przyczynia się coraz liczniejszego uczestnictwa dzieci i młodzieży w organizowanych zawodach sportowych.

 •        Kalendarz imprez obejmuje trzy szczeble edukacyjne: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych. Zawody organizowane są oddzielnie dla w/w szczebli jak również  z podziałem na kategorię dziewcząt oraz chłopców. W rocznym zestawieniu w zawodach powiatowych bierze udział od 6000 do 8000 uczniów. Ze względu na duży udział zawodników, możliwość wyłaniania mistrzów – umożliwiająca dalszy awans oraz popularyzację naszego regionu, uważamy zawody szczebla powiatu za najważniejsze. System startu uwzględnia udział jednej drużyny wyłonionej w eliminacjach gminnych Szkół Podstawowych nie dotyczy to Szkół Ponadpodstawowych. Każdy zwycięzca (3 lub 6 pierwszych miejsc – w zależności od dyscypliny) zawodów indywidualnych otrzymuje medal i dyplom a zawodów drużynowych      (3 pierwsze miejsca) puchar i dyplom. Najpopularniejsze w naszym powiecie dyscypliny sportowe, to: biegi przełajowe, lekkoatletyka (około 500 uczestników) oraz tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna i unihokej. Wzrasta natomiast zainteresowanie narciarstwem i masową rekreacją.

Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdania z działalności Ośrodka.

Sprawozdanie z działalności ZPO MOS PL  Limanowa za rok szkolny 2022/23

Sprawozdanie z działalności ZPO MOS PL Limanowa za rok szkolny 2021/22

Sprawozdania z lat 2006-2021

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego PL Limanowa

Skip to content