Instrukcja obsługi SRS
O nas

Czym się zajmujemy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PL w Limanowej prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Wypełnia tym samym cele i misje określone w Ustawie o Systemie Oświaty w zakresie sportu młodzieży szkolnej poprzez realizację poniższych zadań:
  1. Zapewnienie warunków czynnego, zorganizowanego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności fizycznej szerokiej grupie młodzieży.
  2. Zapewnia warunki do dalszego rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej prowadzi szkolenie w wybranych dyscyplinach sportowych.
  3. Podnoszenie poziomu szkolenia młodzieży
  4. Ściśle współpracuje ze strukturami MSZS w Krakowie i PSZS w Limanowej w celu tworzenia wspólnego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  5. Zapewnia w ramach godzin pozalekcyjnych dostęp do dodatkowej bazy sportowej (hala sportowa, boiska sportowe, stadion)
  6. Umożliwia młodzieży udział w tzw. zawodach masowych
  7. Organizuje szkolenia dla nauczycieli (kursy sędziowskie poszczególnych dyscyplin sportowych)
  8. Nawiązuje i utrzymuje stały kontakt z mediami: prasą i radiem (regulaminy, organizacja, przebieg, komunikaty z zawodów na szczeblu powiatu i rejonu)
  9. Współpracuje z ościennymi ośrodkami sportowymi, placówkami oświatowymi, klubami oraz jednostkami samorządowymi w powiecie w zakresie szkolnej kultury fizycznej.
  10. Przyczynia się coraz liczniejszego uczestnictwa dzieci i młodzieży w organizowanych zawodach sportowych.

Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdania z działalności Ośrodka.

- sprawozdanie 2020/2021
- sprawozdanie 2019/2020
- sprawozdanie 2018/2019
- sprawozdanie 2017/2018
- sprawozdanie 2016/2017
- sprawozdanie 2014/2015
- sprawozdanie 2013/2014
- sprawozdanie 2012/2013
- sprawozdanie 2011/2012
- sprawozdanie 2010/2011
- sprawozdanie 2009/2010
- sprawozdanie 2008/2009
- sprawozdanie 2007/2008
- sprawozdanie 2006/2007

Kalendarz imprez obejmuje trzy szczeble edukacyjne: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych. Zawody organizowane są oddzielnie dla w/w szczebli jak róównież z podziałem na kategorię dziewcząt oraz chłopców. W rocznym zestawieniu w zawodach powiatowych bierze udział około 6000 uczniów. Ze względu na duży udział zawodników, możliwość wyłaniania mistrzów - umożliwiająca dalszy awans oraz popularyzację naszego regionu, uważamy zawody szczebla powiatu za najważniejsze. System startu uwzględnia udział jednej drużyny wyłonionej w eliminacjach gminnych Szkół Podstawowych nie dotyczy to Szkół Ponadpodstawowych. Każdy zwycięzca (3 lub 6 pierwszych miejsc - w zależności od dyscypliny) zawodów indywidualnych otrzymuje medal i dyplom a zawodów drużynowych (3 pierwsze miejsca) puchar i dyplom. Najpopularniejsze w naszym powiecie dyscypliny sportowe, to: biegi przełajowe (do 1200 uczestników), lekkoatletyka (około 500 uczestników) oraz tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna i unihokej. Wzrasta natomiast zainteresowanie narciarstwem i masową rekreacją.Statut Zespołu Placówek Oświatowych

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego PL


Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dobrej

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Limanowej

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubomierzu

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mszanie Dolnej

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Porębie Wielkiej

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Tymbarku


Jak się z nami skontaktować


Dyrektor ZPO: mgr Paweł Pięta, tel.: 660 762 733

Wicedyrektor ds. MOS PL i SSSM: mgr Feliks Piwowar, tel.: 604 555 181

Specjalista ds. MOS: Teresa Piwowar

Pomoc nauczyciela: mgr Piotr Zięba

Biuro: tel.: 18 533 08 33

Poczta elektroniczna: informacje ogólne: moslimanowa@poczta.onet.pl

Adres do korespondencji: Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PL, ul.Z.Augusta 8/2, 34-600 Limanowa

Sekretariat ZPO - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Limanowa, tel.: 18 337 17 37

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego wykonanie: PPK