Instrukcja obsługi SRS
Regulaminy zawodów

Wstęp do kalendarza MZS i regulamin ogólny współzawodnictwa
w roku szkolnym 2021/22

::: SŁOWO WSTĘPNE, KALENDARZ I REGULAMIN OGÓLNY SZKOLNYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH


::: Regulaminy szczegółowe:

::: Igrzyska Dzieci - ur. 2009 i młodsi

::: Igrzyska Młodzieży Szkolnej - ur. 2007-2008

::: Licealiada - ur. 2002 i młodsi

::: Zawody otwarte


Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć w formie papierowej na druku wygenerowanym z systemu SRS osobiście w terminie podanym w regulaminie zawodów.


::: Zgoda rodziców na udział ucznia w zawodach

::: Oświadczenie uczestnika zawodów SZS - ZPO MOS PL Limanowa

::: Karta zgłoszenia - indywidualna liga LA zawody wojewódzkie


e-mail: moslimanowa@poczta.onet.pl


Zasady obliczania powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady


Regulamin porządkowy organizacji szkolnych zawodów sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego w Limanowej

:::Załącznik do regulaminu.


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego w sprawie wprowadzenia "Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ZPO - MOS PL Limanowa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego wykonanie: PPK