Organizatorzy współzawodnictwa w rejonie Limanowskim MSZS

Rejonowy Organizator Sportu: Feliks Piwowar – Wiceprezes MSZS.