Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego w woj. małopolskim MSZS

Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej M SZS za rok szkolny 2021/22 – w Kamienicy.

                 W dniu 8.11.2022r. w Hali Widowiskowo-Sportowej GOKSiR w Kamienicy odbyło się uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Małopolskiego SZS. Na zaproszenie Zarządu MSZS w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych – starostowie, wójtowie, dyrektorzy departamentów i wydziałów oświaty i sportu powiatów, gmin z małopolski oraz oczywiście przedstawiciele najlepszych szkół, powiatów we współzawodnictwie w ramach ID, IMS i Licealiady. Byli także laureaci Ogólnopolskiego konkursu „Aktywna Szkoła” w 3 kat. małe Szkoły Podstawowe do 100 dzieci, Szkoły Podstawowe i Szkoły Ponadpodstawowe, cały Zarząd Małopolskiego SZS w Krakowie z Prezesem Waldemarem Gramkiem oraz Prezesem Honorowym Włodzimierzem Nowakiem. Była to także wyśmienita okazja aby uhonorować przedstawicieli władz samorządowych, kluby i osoby zasłużone w rozwoju sportu szkolnego.

               Nagrodzono m. innymi Gminę Limanowa – medal odebrał Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut. MUKS „HALNY” Kamienica – medal odebrał Prezes Klubu Janusz Piotrowski. Medal otrzymała także Pani Lidia Piotrowska – wieloletni dyrektor SP 1 Kamienica oraz Pan Bartosz Gotkiewicz n-l WF w SP 11 Nowy Targ.
Medalem „Przyjaciel Sportu Szkolnego” został wyróżniony Wójt Gminy Kamienica Władysław Sadowski. Wyróżnienia wręczyli Wiceprezes ZK SZS Feliks Piwowar wraz z Prezesem Honorowym MSZS Włodzimierzem Nowakiem, Prezesem MSZS Waldemarem Gramkiem oraz Wicestarostą Nowotarskim Karolem Skrzypcem.

             W ramach rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 70-lecia SZS wręczono okolicznościowe grawertony dla zasłużonych dla sportu szkolnego nauczycieli i działaczy w osobach: Bieda Kazimierz, Bieda Stanisław, Golonka Stanisław, Smęda Józef, Zembura Marian ( wszyscy z powiatu limanowskiego) Pan Mirek Marek ( powiat nowosądecki) Panowie Adam Dudek i Piotr Jabłoński (powiat nowotarski) i Panowie Andrzej Nowak (p. krakowski) Andrzej Ptytlarz (m. Kraków).
Wręczono także okolicznościowe listy gratulacyjne i podziękowania za trud pracy na niwie sportowej wielu nauczycielom, działaczom sportowym wśród nich znalazły się szkoły i nauczyciele z powiatu limanowskiego:

Wyróżniono szkołę Szkołę Podstawową nr 3 Limanowa – zdobywcę V m-ca w Igrzyskach Dzieci wraz
z Panem mgr Tomaszem Olczykiem
nauczycielem WF tej szkoły.

Z Gminy Kamienica wyróżniono nauczycieli WF : mgr Danutę Kalicińską, mgr Janusza Piotrowskiego, mgr Roberta Farona, mgr Rafała Franczyka.

Z Powiatu Limanowskiego : Teresę Piwowar specjalista ds. sportu MOS PL Limanowa, mgr Pawła Piętę dyrektora ZPO Limanowa, mgr Feliksa Piwowara Prezesa PSZS Limanowa i wicedyrektor ZPO-MOS PL Limanowa.

W rankingu powiatów małopolski za punktację łączną ID, IMS, LIcealiady Powiat Limanowski zajął IV miejsce – wyróżnienie odebrała delegacja w składzie : Pani Maria Kądziołka – sekretarz PSZS Limanowa, Pan Zbigniew Stachura wiceprezes PSZS Limanowa, Teresa Piwowar i Feliks Piwowar ZPO MOS PL Limanowa.

Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu MSiT i SZS Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia  „AKTYWNA SZKOŁA” na terenie woj. Małopolskiego nagrodzone zostały szkoły i nauczyciele, a to:

I miejsce w kat. Szkoły Podstawowe – Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Mszanie Dolnej i pan mgr Zbigniew Stachura.

III miejsce w kat. Małe SP do 100 uczniów – Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Podłopieniu i pani mgr Renata Kałużny Boczoń.


Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych.

Skip to content