Wręczono nagrody na Podsumowaniu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży dla szkół z powiatu limanowskiego

W dniu 14.09.2023r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej ( sala obrad ) odbyła się uroczystość nagrodzenia najlepszych szkół we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2022/23.
W uroczystym podsumowaniu wzięli udział Starosta Limanowski Mieczysław Uryga , Wicestarosta Agata Zięba, Dyrektor WEiS SP Limanowa Artur Krzak, Dyrektor ZPO Limanowa Paweł Pięta oraz z ramienia MOS PL Limanowa Feliks Piwowar, Teresa Piwowar i Piotr Zięba organizatorzy współzawodnictwa. Szkoły reprezentowane były przez Dyrektorów szkół, nauczycieli WF oraz dzieci i młodzież . Uroczystość otwarł Starosta Limanowski ,który pogratulował zebranym osiągniętych wyników i życzył podobnych w nowy roku szkolnym. Potem przystąpiono do wręczania wyróżnień dla niżej wymienionych szkół. Podczas gali podziękowano, za wieloletnią pracę i organizację współzawodnictwa Panu Wiesławowi WÓJTOWICZOWI ( nauczycielowi WF, organizatorowi współzawodnictwa w MOS oraz przez ostatnie kilkanaście lat dyrektora SP 3 Limanowa). W końcowej części kilka słów do zebranych skierował Dyrektor ZPO Paweł Pięta dziękując i gratulując zebranym osiągnięć sportowych. Głos zabrał też Feliks Piwowar jako Wiceprezes SZS – przedstawił największe sukcesy młodzieży, szkół i reprezentacji powiatu na szczeblu wojewódzkim ( w którym mamy wiele wysokich lokat – także na podium – jako reprezentacje szkół i powiatu ( 3 miejsce w gronie 22 powiatów małopolski). Zaprosił też na podobną uroczystość podsumowania wojewódzkiego współzawodnictwa, które odbędzie się 27.10.2023r. w Wieliczce.
Poniżej PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ O ZAPROSZONYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZA CZOŁOWE MIEJSCA OD 1-3 ORAZ PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH SZKÓŁ PONAD PODSTAWOWYCH oraz galerię . zdjęć ze spotkania.

Skip to content