Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,…….

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024
https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-zglaszania-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-mo/

Zachęcamy do zgłaszanie zawodów  sportowych adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego, organizowanych w bieżącym roku szkolnym

Skip to content