Instrukcja obsługi SRS
Regulaminy zawodów

::: Wstęp do kalendarza MZS i regulamin ogólny współzawodnictwa


::: Szkoły podstawowe - ur. 2007 i młodsi

::: Szkoły podstawowe - ur. 2005-2006

::: Szkoły średnie i zawodowe - ur. 2000 i młodsi

::: Zawody otwarte


Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć w formie listu, faksu, e-maila lub osobiście w terminie podanym w regulaminie zawodów.


::: Zgoda rodziców na udział ucznia w zawodach


::: Formularze zgłoszenia do zawodów (format pdf)

::: Formularze zgłoszenia do zawodów (format xls)

::: Lista imienna zgłoszenia do zawodów sportowych SZS i MOS PL Limanowa

::: Wzór zgłoszenia do szkolnej drużynowej ligii LA - Gimnazjada i Licealiada

::: Karta zgłoszenia - indywidualna liga LA zawody wojewódzkie


::: Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów.


e-mail: moslimanowa@poczta.onet.pl


Zasady obliczania powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady młodzieży zatwierdzone w roku szkolnym 2008/2009


Regulamin porządkowy organizacji szkolnych zawodów sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego w Limanowej

:::Załącznik do regulaminu.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego wykonanie: PPK