Instrukcja obsługi SRS
Informacja o podsumowaniu Małopolskiego Systemu
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej
organizowanego przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego wykonanie: PPK