Instrukcja obsługi SRS
::: 16.06.2020 :::

Nowy program SPORTOWE WAKACJE+.

Minister Sportu Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk w dniu dzisiejszym ogłosiła wprowadzenie nowego programu SPORTOWE WAKACJE+.

Założeniem Programu jest promocja aktywnego wypoczynku w kraju, udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej oraz upamiętnienie postaci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski.

- Na SPORTOWE WAKACJE+ przeznaczyliśmy w tym roku 10 mln zł. Zakładamy, że w przy­p­ad­ku organizacji obozów sportowych dofinansowanie będzie wynosiło do 1000 zł na uczestnika. Intensywnie pracujemy i wkrótce pojawią się szczegóły – dodała Minister Sportu.

Nowy program jest wynikiem analizy aktualnej sytuacji związanej z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności w związku z epidemią Covid-19.

Program "Sportowe Wakacje+" będzie obejmował:

  • Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych,
  • Wspieranie organizacji turniejów sportowych,
  • Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych,
  • Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych.

Niebawem mają się pojawić szczegółowe wytyczne dot. Programu "Sportowe Wakacje+".

Link do strony MS:
Czas na SPORTOWE WAKACJE+


Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego wykonanie: PPK